Always low prices and perfect quality

Cart 0
Cart 0

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu c++ 2

Kompulsif Kumar Bozukluğu Nedir? Kumar Bağımlılığı Nasıl Tedavi Edilir?

Kumar Bozukluğu ve sorunlu kumar davranışları, kumarın mümkün olduğu (oynandığı) her ülkede bildirilmiştir. Eğlence amaçlı bir davranış olarak kumar, evrenseldir ve özellikle bazı toplumlarda normatif bir davranıştır. Çoğu kişi sorumlu bir şekilde kumar oynarken, oynayanların küçük bir yüzdesi, sorunlu kumar davranışları geliştirir. Diğer bir deyişle, kumarı bu bireyler için işlevsel ve çekici kılan kumarın beklenen faydasıdır. Ödüllerin mutlak değeri önemli değildir; bunun yerine, kumarın beklenen faydası, sosyal olarak dezavantajlı gruplardan bireyleri kumar oynamaya çeker. Bu nedenle, yasallaştırılmış ve ticari kumarın toplumumuzdaki statükoyu ve sınıf sistemini korumaya yardımcı olduğunu iddia etmek mantıklıdır. Son olarak, ikizler arasında yapılan araştırmalar, patolojik kumar oynayan bireylerin eş ikizleri arasında patolojik kumar oynamanın, oynamayan bireylerin ikizlerine göre daha yüksek olduğunu bulmuştur.

  • Klasik koşullanmada, koşullu uyaran koşulsuz bir uyaranla eşleştiğinde ve bu uyaranın eşzamanlılığını tahmin ettiğinde değişen davranış örüntüsü ortaya çıkar.
  • Bunun yerine, davranışların kendileri doğal bir ödül veya duygusal bir «zirve» hissi sağlar.
  • Davranışçılar, bir kişinin kumar davranışını edinmesinin ve sürdürmesinin hatalı öğrenme süreçlerinden kaynaklandığına inanır.

Çevrimiçi reklamcılık, demografi ve ilgi alanlarına göre uyarlanabildiği ve hedeflenebildiği için özellikle etkilidir. Sonuç olarak reklam, izleyiciyi birkaç düğmeyi tıklatarak çevrimiçi kumar oynamaya teşvik edebilir. Freudyen bir bakış açısından, Von Hattingberg kumarın çocuklukta öfke ve çatışmaları çözmeyi bilinçsizce amaçlayan sabit bir davranış olduğuna inanıyordu. Bir kişinin kumar oynamaya aşırı katılımı, anal aşamada idrara çıkma ve dışkılamanın kontrolsüz eliminatif işlevleri için hayal kırıklığı ve cezanın bir sonucu olabilir. Sorunlu kumar davranışının psikanalitik perspektifi, kişinin aşırı kumar oynamasını, derinlere kök salmış kişisel yetersizlik ve kişinin bilinçsizliğindeki aşağılık durumunun bir sonucu olarak açıklar. Psikanalist için kumar, içgüdüsel dürtülerin tatmin edilmesi ve kişinin çocukluğundaki çatışmalar, yetersizlikler ve sorunlu ilişkilerle başa çıkma girişimleri tarafından motive edilir.

Bilişsel davranışçı terapiler (BDT) çoğunlukla vakalarla yarı yapılandırılmış, problem odaklı görüşmeler yoluyla kompulsif davranışların devam etmesine yol açan irrasyonel düşünce süreçlerine ve inançlara odaklanır. Terapi sırasında birey, bağımlılık yapan davranışları ve bunların kalıplarını öğrenir ve bunlarla başa çıkmak için yeni stratejiler geliştirir. Aileniz veya işvereniniz size terapi için baskı yaptıysa, kendinizi tedaviye direnirken bulabilirsiniz. Ancak bir kumar sorununu tedavi etmek, kontrol duygusunu yeniden kazanmanıza ve muhtemelen hasar görmüş ilişkileri veya mali durumuzu iyileştirmenize yardımcı olabilir. Ek olarak zihinsel bir sağlık değerlendirmesi, altta yatan başka zihinsel bir sağlık sorunu olup olmadığını belirlemede yardımcı olabilir. Örneğin bipolar bozukluk, depresyon ve mani veya hipomaniden kaynaklanan aşırı ruh hali değişimleri bazen kumar oynama davranışlarına neden olabilir. Sektör tarafından kullanılan bir diğer yaygın taktik, «hoşgeldin teşvikleri» veya ilk kez kumar oynayanları genellikle çevrimiçi olarak çekmeye yönelik teşvikler olarak bilinmektedir. Bununla birlikte bu teklifler, genellikle, bireyin kumar davranışına devam etmesini gerektiren gizli hüküm ve koşullara sahiptir. Ayrıca, kumarhanelerin çağdaş yerleşimi, bir dizi mimari özellik aracılığıyla kumarbazları cezbetmektedir\. Mobil uygulamamız üzerinden istediğin yerde, istediğin zaman oyna. paribahis\.

Genetik etkiler, belirli bir bağımlılık ifadesinin gelişimini belirlemeyebilir ancak, genetik genel olarak bağımlılık riskini etkiler. Patolojik Kumar Bağımlılığı olan kişiler arasında kumar sorunu olmayanlara göre önemli nörobiyolojik farklılıklar vardır. Kumar bu nedenle, kişinin anal aşamadaki takıntısından kaynaklanan öfke ve suçluluk duygusuyla baş etme ve çözme aracı olarak hizmet eder. Kazanmaya vurgu yapan kumar, çocuk yetişkinliğe ulaştığında bu tür bir anal zevkin yalnızca bir uzantısıdır. Yüzyıl okuyucuları için oldukça garip görünse de kumar problemine ilişkin ilk teorik perspektiflerden birini temsil etmektedir.

Davranışçı için öğrenme, deneyime bağlı olarak nispeten kalıcı davranış değişikliği olarak tanımlanabilir. Davranışçı kurama göre klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve sosyal öğrenme olmak üzere üç tür öğrenme vardır. Bununla birlikte, çağdaş psikodinamik yazarlar, kumarbazın gelişiminin bastırılmış cinselliği üzerinde fazla durmazlar. Bunun yerine, neo-Freudcu bir perspektife dayanan teoriler; çocukluk gelişimine, öznel dünyaya ve kumarbazın mevcut işleyişine daha fazla vurgu yapmaktadır. Dâhiler Sınıfı serisi bu özel insanları çocuklarla (9 yaş ve üstü) tanıştırmak üzere tasarlandı. Madde kullanım bozuklukları gibi davranışsal bağımlılıklar da zamanla biyolojik ve psikolojik ödüllere tepki olarak gelişir. Birçok kompulsif davranış, madde kullanımıyla aynı ödül yollarını ve yüksek dopamin seviyelerini harekete geçirir. Zamanla, beyin ve vücut uyum sağlar ve bir kişi aynı ödülleri elde etmek için madde kullanımını veya bir davranışın yoğunluğunu artırmalıdır.

Add Your Comment

Products Selection & Care

Get Started Now

BOIDE GULV © 2024. All Rights Reserved.

ThemeREX © 2024. All Rights Reserved.

Your Cart